контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Контакт


ELTE Logo

Друштво за монтажа, производство, реконструкција, и ревитализација на индустриски и енергетски објекти.

Адреса:
бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-6
1000 Скопје
Р. Македонија

тел:(+389 2) 2033 453: 2033 473
факс: (+389 2) 2033 454
web: www.elte-inzenering.com.mk
email: elte@elte-inzenering.com.mk
email: elte@t-home.mk

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати