контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Електро - машинска монтажа на Багер SRs (H) 1050.23/2.0

РЕК Битола - 2009, 2010 год.

Во периодот од Јануари 2009 до Мај 2010 година на платото во Рудник Суводол, РЕК Битола беше успешно извршена електро – машинска монтажа на Багер CPc (x) 1050.23/2.0.

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати