контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Изведба на гасоводна делница Блок Станица 5 – Неготино

ЕЛ ТЕ Инженеринг е дел од конзорциумот за изведба на машинско - монтажни работи на проектот “Изведба на дел од магистрален гасовод, делница Блок Станица 5 - Штип - Неготино ”
-линиски дел DN 500. Работните активности започнаа во Август 2016 и тековно се одвиваат.