контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Работни активности во ТЕ Пљевља, Р. Црна Гора

ТЕ “Плевља” е првата црногорска кондензациска термоелектрана проектирана со два блока од 210 MW.
ЕЛ ТЕ Инженеринг, од 2012 година, па до сега, успешно ги реализираше работните активности, и тоа: