contact phone: 02 2033 453

ELTE Logo

Electro-mechanical assembly of Excavator SRs (H) 1050.23/2.0

REK Bitola – 2009, 2010

During the period from January 2009 till May 2010 on site in Mine Suvodol, it was successfully performed an electro-mechanical assembly of Excavator SRs (H) 1050.23/2.0

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати