contact phone: 02 2033 453

ELTE Logo

Electro-mechanical assembly of Conveyer A2Rs (B) 5500.60

REK Bitola – 2009

During the period from December 2008 till December 209 on site in Elektrana, REK Bitola, it was successfully performed an electromechanical assembly of Conveyer A2 Rs-B 5500.60.

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати