контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Ремонт на турбина ZAMECH 13K 125

РЕК Oсломеј - Ремонт 2009 год.

За време на редовниот годишен ремонт во 2009 год. во РЕК Осломеј, Кичево беше извршен ремонт на турбина и контрола на лежишта од генератор како и заменети се лопатки на ротор од НП од турбина ZAMECH 13K 125

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати