contact phone: 02 2033 453

ELTE Logo

3. Reconditioning of ZAMECH 13K 125 Turbine

REK Oslomej – Reconditioning 2009

During the regular yearly reconditioning in 2009, in REK Oslomej, Kicevo, it was performed a reconditioning of turbine and generator bearings as well as replacement of NP rotor blades of ZAMECH 13K 125 Turbine

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати