контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Монтажа на нова машинска хала

HPP Mатка - Реконструкција 2007, 2008 год.

Во периодот од 2006 до 2008 беше извршена модернизација на HPP Матка со изградба на нова машинска хала и монтажа на целокупната машинска опрема

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати