contact phone: 02 2033 453

ELTE Logo

4. New Machine Hall Assembly

HPP Matka – Reconditioning 2007, 2008.

During the period from 2006 till 2008 it was performed acculturation of HPP Matka with construction of new machine hall and assembly of complete machine equipment.

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати