контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Машинско-Монтажни работи на гасоводен систем

Скопје 2011 год.

Во јануари 2011 год. започнато е со изведување на машинско-монтажни работи за приклучна делница (гасоводна делница 25, 26, 27 и 28) и МРС на објектот ТО ЗАПАД – Скопје на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати