контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Услуги

Примарната дејност на нашата компанија е монтажа, производство, реконструкција и ревитализација на индустриски и енергетски објекти.

Uslugi

Услуги кои ги нуди нашата компанијата:

 • Монтажа на нови објекти за гасификација и петрохемија
 • Монтажа на нова опрема и постројки за рударство
 • Изградба на нови хидроцентралиs
 • Ремонти на постројки во термоцентрали и хидроцентрали
 • Ремонти на објекти во петрохемија
 • Ремонти и одржување на параводни котли
 • Ремонт и реконструкција на секаков вид на садови под висок притисок со
 • изработка на елаборати за инспекција
 • Изведба на:
  • Цевни инсталации (парни, хидро, пневматски, гасни и сл.)
  • Изолација на цевни инсталации
  • Греење и инсталација за греење (парно и топловодно)
  • Секаков вид на челични конструкции
 • Заварување на обоени метали и специфични челици (аргонско, електролачно, гасно)

Изведбата ја извршуваме со високостручна екипа, со атестирани заварувачи, квалитетно и во склоп на договорените рокови за извршување на работата. Нашата фирма поседува сертификат за квалитет ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 со кои имаме дефинирано политика за интегриран менаџмент систем кон кој се придржуваме во секој наш проект.

Info iconПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ: ЕЛ ТЕ Инженеринг е посветен на системот за управување со квалитет и фокусиран на изнаоѓање на квалитетни решенија за своите клиенти при извршување на ремонт,монтажа и одржување на објекти во енергетиката и машинството.
Ова го постигнуваме преку подобри и поквалитетни производи и услуги, брза и навремена поддршка кај клиентите, техничка стручност и компетенција, партнерства со добавувачи како и лидерство во индустријата во која работиме.
Постојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати