контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

За ЕЛТЕ

ЕЛ ТЕ Инженеринг Д.О.О. Скопје е компанија пред се е специјализирана за изведба ремонти и ревитализација на енергетски капацитети и индустриски постројки, проектирање и изведба на нови инсталации и системи, како и одржување на постоечки, во енергетскиот и во индустрискиот сектор во Р. Македонија и пошироко.

Управувана во менацерски стил и добро развиена организациска култура, компанијата ЕЛ ТЕ Инженеринг од формирањето па до се денес успешно работи и континуирано се развива.

Основни дејности на компанијата се:

 • Монтажа
 • Производство
 • Ремонт
 • Реконструкција
 • Ревитализација

На секаков вид на индустриски и енергетски објекти

Политика за интегриран Менаџмент Систем

Компанијата поседува лиценци за:

 • Лиценца А за изведувач на градби од прва категорија
 • Лиценца А за надзор на изведба на градби од прва категорија
 • Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • EN 3834-2

Во ЕЛ ТЕ Инженеринг се вработени лица солгласно следната структура:

 • дипл. инженери – магистри,
 • дипл. машински инженери,
 • дипл. економисти,
 • дипл. правник,
 • раководители на објекти,
 • бравари,
 • заварувачи,
 • ракувачи со градежни машини,
 • возачи на товарни возило,
 • електромонтажер и
 • магационер
 • работник во одржување
 • хигиеничар

Info iconСтратегија и Визија: Нашата посветеност кон работата е клуч за нашиот успех и успехот на нашите клиенти.
Да изградиме позиција на иновативен понудувач на производи и услуги со приоритетен фокус на следниве пазарни сегменти: енергетски инфраструктурни објекти, мали и средни претпријатија.
Да обезбедиме континуирано следење и зголемување на продажбата зголемувајќи го своето присуство на постоечките пазари, но и освојување на регионални пазари.
Да обезбедиме континуиран развој кој ги следи најновите достигнувања во технологијата.