контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Електро - машинска монтажа на Одлагач А2Rs (B) 5500.60

РЕК Битола - 2009 год.

Во периодот од Декември 2008 до Декември 2009 година на платото во Електрана, РЕК Битола беше успешно извршена електро – машинска монтажа на Одлагач А2 Pc-B 5500.60

Info iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати